Een uniek ecosysteem wordt verstoord

De aarde is een uniek ecosysteem. Levende onderdelen (dieren en planten) en niet levende onderdelen (lucht, water, bodem) zijn onderdeel van kringlopen die met elkaar in evenwicht zijn, dit alles aangedreven door energie van de zon.

Een dergelijk ecosysteem is bijzonder gevoelig voor menselijk handelen. Door uitputting van grondstoffen (vernieuwbare en niet-vernieuwbare bronnen), verontreiniging (afvalstoffen, emissies) en aantasting van het landschap en biodiversiteit staat de interne stabiliteit hiervan steeds meer onder druk.

De bouw draagt hier in belangrijke mate aan bij. Om het tij te keren zijn bouwprocessen nodig die milieuvriendelijk en volledig circulair zijn. Deze uitdaging is overigens niet alleen technisch van aard, er is ook een significante verandering in menselijk gedrag noodzakelijk. De bouwsector staat hiermee voor een van de grootste uitdagingen in haar geschiedenis.

GFSC ziet het als een uitdaging om met een geheel nieuwe aanpak het huidige bouwproces radicaal te veranderen waardoor nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld en toegepast die dit unieke ecosysteem niet langer verstoren.