Einde van de koolstofeconomie

Op dit moment vormen fossiele brandstoffen, verbindingen tussen koolstof- en waterstofatomen, de belangrijkste bron van energie ter wereld. Ze zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven. De meest bekende zijn olie, gas en steenkool.

Fossiele energiebronnen hebben veel nadelen, zo zorgt het winnen ervan voor veel schade aan natuur en milieu. Door het verbranden ervan komt fijnstof vrij dat slecht is voor onze gezondheid. Bovendien komt er CO2 in de lucht, waardoor het klimaat ongewenst verandert.

Ook binnen de bouw wordt gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Gezien de enorme omvang van deze sector is de bouw verantwoordelijk voor maar liefst 40 % van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Een van de belangrijke strategische doelstellingen van GFSC is dan ook om de bouwsector zo snel mogelijk te laten omschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie (zon, wind, water, aardwarmte), ofwel de energietransitie hier versneld vorm te geven.