Microklimaat
oplossingen

Nederland gaat ‘van het gas af’ waardoor de gebouwde omgeving op termijn ‘all electric’ zal worden. In dit verband wordt veel gesproken over het toepassen van de warmtepomp, die warmte uit de buitenlucht, bodem of grondwater ontrekt en die gebruikt voor de verwarming van water voor luchtverwarming en warm tapwater. Een warmtepomp is efficiënt omdat weinig elektriciteit wordt gebruikt.

Er zitten echter ook nadelen, als eerste de relatief hoge aanschafkosten. Aangezien het principe van een warmtepomp is gebaseerd op het verwarmen van lucht werkt het alleen optimaal indien tegelijkertijd zeer goed wordt geïsoleerd, hetgeen eveneens (vaak hoge) kosten met zich mee brengt. Verder is een warmtepomp niet geruisloos, heeft die periodiek onderhoud nodig en past die niet altijd in woningen met een beperkte ruimte. Ook blijken prestaties in de praktijk vaak tegen te vallen.

GFSC brengt daarom een aantrekkelijk en goedkoper alternatief op de markt: (lage temperatuur) infrarood gebaseerde microklimaatoplossingen, aangestuurd door slimme domotica. In tegenstelling tot infrarood panelen betreft dit flexibele matten van slechts een 1 mm dik die (als hoofdverwarming) worden toegepast in vloer, wand of plafond.

Aangezien met infraroodverwarming geen lucht wordt verwarmd maar personen en voorwerpen in de te verwarmen ruimte direct worden aangestraald, biedt het de gebruiker bovendien een hoger warmtecomfort. Desgewenst kunnen zelfs verschillende temperatuurzones in een en dezelfde ruimte worden gecreëerd (microklimaatzones). De technologie kent geen slijtage, behoeft geen onderhoud en is volkomen modulair (en dus herbruikbaar).