De transitie naar een circulaire economie

De huidige wereldeconomie is gebaseerd op het lineaire model waarbij de laatste levensfase van een product niet hergebruik, maar vernietiging is (vuilnishoop, verbrandingsoven). Dit lineaire model is onhoudbaar, niet alleen omdat grondstoffen beperkt voorradig zijn maar ook omdat de natuur niet ongelimiteerd afval en schadelijke stoffen kan opnemen. De circulaire economie geldt als een radicale breuk met het verleden.

Met het Rijksbrede programma Circulaire Economie wil Nederland in 2050 een circulaire economie realiseren. Concreet betekent dit, dat grondstoffen dan efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijk emissies naar het milieu. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies.

De bouwsector is de grootste verbruiker van grondstoffen, toch staat circulair bouwen hier nog in de kinderschoenen. De transitie naar een circulair bouwproces is niet eenvoudig gezien de complexheid van het bouwproces en de traditionele aard van deze sector. Het is deze uitdaging waarom GFSC dit als een van de speerpunten van haar werkzaamheden heeft gemaakt.

GFSC beschikt over unieke expertise met betrekking tot onder meer het objectief meten van circulariteit, modulair en herconfigureerbaar bouwen, materialenhubs van herbruikbare bouwmaterialen, materialenpaspoorten tot en met circulaire aanbestedingen.